Referanser

"Marinemaler Roald Solberg er den fremste nålevende marinemaler i Norge!"
Wendelboe Galleri og auksjoner

"I de siste par år har jeg hatt gleden av å følge med i Solbergs arbeid med å lage en serie malerier av alle skip som har trafikkert Hurtigruten på Nord-Norge siden 1893. Det har vært en glede og utfordring å kunne gi råd og vink til en skipsportrettmaler med så stor maritim teknisk og historisk innsikt. Særlig beundringsverdig er nøyaktigheten i detaljer i rigg og dekksanordninger, uten at dette går ut over proporsjonene i helhetsinntrykket. Det samme gjelder fargebruken, hvor intet overlates til filfeldighetene med hensyn til skrog, overbyninger og master. Jeg vet i dag ikke om andre norske malere i denne sjangeren som utviser en større grad av korrekthet i gjengivelsene.

I maleriene legges det større vekt på dokumentarisk nøyaktighet enn på rent kunstneriske kvaliteter, i likhet med de fleste andre skipsportretter. Det forhindrer likevel ikke at skipene vises i landskap og stemninger som på sin måte bidrar til å høyne bildenes kvalitet. Kongefamiliens interesse for de bildene som ble vist på Norsk Sjøfartsmuseums stand ved arrangementet "Kongen og kontrastene" på Grønlia, var nok ikke bare uttrykk for ren høflighet."

Museumsdirektør Bård Kolltveit
Norsk sjøfartsmuseum

"Solberg maler med en høy grad av realisme, og han er dyktig til å treffe både proporsjoner og omgivelser og legger stor vekt på detaljer. Helhetsinntrykket er tiltalende og realistisk."

Dag Bakka jr
Maritime research & information


"Marinemaler Roald Solberg har i en årrekke vært opptatt av den norske kystkulturen og har skildret denne i en rekke malerier."

Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

"For oss tidligere tjenestegjørende på Hurtigruten, er maleriutstillingen på Bergens Sjøfartsmuseum til stor vederkvegelse.

Jeg er selv, i tidligere år, etter sigende, omtalt som en noenlunde brukbar marinemaler. På bakgrunn av det må jeg bare få uttrykke min store beundring for Solbergs bilder. Den utstilte samlingen bringer minnene fra den gang da så nært tilbake - og presenterer en detaljrikdom og korrekthet som etter min mening er ganske så unikt hva angår dagens billedkunstnere. Well done!"

Windy Hill - Gravdal
Skipsrevyen