Copyright

Copyright © Roald Solberg.

All rights reserved.


Alle bilder, grafikk, filer og tekster på denne hjemmeside er copyright eller varemerkebeskyttet. Publisering eller annen anvedelse i elektroniske eller trykte medier, til privat eller kommersiell bruk krever vår skriftlige forhåndsgodkjennelse.


Tekster, bilder, grafikk logoer mv., som er til rådighet på Marinemaler Solbergs hjemmeside må ikke endres, kopieres til kommersiell bruk eller anvendelse på andre hjemmesider uten tillatelse.


Copyright og Varemerke:

Marinemaler Solberg forsøker å observere copyright på anvendt grafikk og tekst i alle sine publikasjoner. Alle merker og varemerker nevnt i internettregi er uten unntagelse gjenstand for bestemmelsene for det respektive varemerke samt rettighetene for de respektive registrerte eiere. Det kan ikke konkluders at varemerker alene er beskyttet alene på grunn av deres omtale.